• Admin

SunsetsHej älsklingar! Hoppas ni har haft en avslappnande söndag. Själv har jag avslutat dagen med pizza och solnedgången. Tror att det är det bästa med att bo bara 15 minuter från stranden. Kommer definitivt att spendera många eftermiddagar så här. Att kolla på solnedgången är en av mina favoritgrejer att göra. Det gör att jag tänker på allt och inget. Jag blir alltid så glad men också lite ledsen. Känns alltid som att inget kan gå fel när himlen är gul och orange. Som att inget kan göra mig illa. Men på samma gång kan det göra så att jag tänker på hur små vi är. Att det finns så mycket som vi inte vet om och så mycket vi kommer aldrig få veta. Jag börjar tänka på hur kort livet är och hur jag bara får en chans att göra det jag vill här på jorden. Jag kan tänka på alla jag älskar och dom som jag saknar. Sen på allt jag ångrar och allt jag vill bli. Men sen tänker jag på allt jag har gjort, där jag är nu, och hur långt jag har kommit. Jag blir stolt över mig själv. Glad för den personen som jag är. Jag tycker att alla borde gå och kolla på solnedgången och tänka. Tror det är bra att känna alla dom känslorna som man normalt bara ignorerar. Känn allt, glädje och sorg. Känslor är bra att ha, bra att visa. Så le, gråt, skrik, älska... Alla känslor är bra, viktiga känslor. xx // Hey loves! Hope you've all had a relaxing Sunday. I myself have ended the day with pizza under the sunset. I think that's probably the best thing about living 15 minutes from the beach. I'll definitely be spending many afternoons this way. To watch the sunset is one of my absolute favorite things to do. It makes me think about everything and nothing. I always get so happy but also a little sad. I always feel like nothing can go wrong when the skies painted in yellows and oranges. Like nothing could possibly hurt me. But at the same time it makes me think about how small we are. That there is so much we don't know yet and so much we will never know. I start thinking about how short life is and how I only have this one chance to do all the many things I want to do on this planet. I think about everyone I love and everyone I miss. And then everything I regret and all I want to be. But then I think about everything I have achieved, where I am now, and how far I have come. I always become so proud of myself. Happy about the person I am. I think everyone should go watch the sunset and just think. I think it's good to feel all those feelings that you usually ignore. Feel it all, happiness and sorrow. Feelings are good to have, good to show. So smile, cry, scream, love... All feelings are beautiful, important feelings. xx

0 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Anxiety tips